De watersportsector staat voor een uitdaging; een veranderende markt en een versnipperd aanbod op veel verschillende, vaak ongeschikte locaties. Samenwerking, innovatie en concentratie zijn de sleutelwoorden voor de toekomst. Yacht Valley Vlissingen wil een innovatief watersportservicecentrum voor zuidwest-Nederland worden. De omstandigheden zijn er zeer gunstig: een prima locatie, Europese steun, uitstekende faciliteiten en veel mogelijkheden voor samenwerking en kennisuitwisseling ter plaatse.

 

yacht valley vlissingen

home        watersportservicecentrum        eu interreg iv        contact